FRAMTID

Nye smakfulle leiligheter i borettslag beliggende på Fram. Sentralt i forhold til skoler og barnehage, svømmehall, badestrender og butikker. Leiligheter for alle, med stor variasjon i utforming og prisklasse. Leilighetene holder god bostandard, og flere av leilighetene har utsikt. Store deler av det bebygde området er bilfritt. En felles parkeringsgarasje som er plassert under en av byggene sørger for at det sentrale grøntområdet blir bilfritt.
Det er lagt vekt på gode kommunikasjonsveier til de urbane infrastrukturtelle fasilitetene, som barnehage, skole, matbutikker o.l., som vil befinne seg i gåavstand fra det planlagte prosjektet. En tursti for allmennyttig bruk blir en naturlig forlengelse inntil området og føres videre til den andre siden av jernbanelinjen. Videre er deler av den nye bebyggelsen planlagt med grønt tak, hvilket også vil understreke den miljøbevisste tanken som ligger i prosjektet

 

Prosjektet ligger i tidligere industriområde i Larvik. FramTid bolig prosjektet skal omfatte: 

  • 2 boligblokker (blokk A og B)

  • et bygg (blokk C) med kombinert formål (næring).

KMS_Jernbanegata_01_3_web.jpg

Hensikten med prosjektet er å etablere ny boligbebyggelse med opp til 57 nye boenheter på eiendommen. 

Sitiasjonsplan.jpg

Ny bebyggelse skal karakteriseres som et moderne strøk med nye boligblokker med varierende etasjeantall. De nye boligblokkene skal omringe hyggelig innerom med park, stor lekeplass og romslig fellesplass for beboere. Man kan oppleve sjøutsikt fra de to øverste etasjer i blokk A og øverste etasje i blokk B mot sørvest.

Området er begrenset naturlig av markant fjell fra nordsiden og av hevet jernbane fra sørside. Fra østsiden er området begrenset av Framhallen og fra vest av små bebyggelser i Jernbanegata. 

KMS_Jernbanegata_02_0_web.jpg

Ny bebyggelse utføres i tre byggetrinn. Byggetrinn 1 gjelder 30 leiligheter i 5-etasjes boligblokk B, med åpen parkering på bakkenivå (1 etg.) og 4 etasjes leiligheter. Prosjektet består av leiligheter med varierende planløsning. Boligblokk B skal bygges på plass av eksisterende verkstedbygg (gammelt og nytt verksted og kontor bygg) som skal rives.

Byggetrinn 2 gjelder 27 leiligheter i 6-etasjes boligblokk A med stor parkeringsunderetasje. Prosjektet består av 24 leiligheter med medium standard og 3 leiligheter med høy standard i tilbaketrukket øverste etasje. Parkeringsetasje krever at deler av fjell på nordsiden av tomta sprenges.
Byggetrinn 3 gjelder mindre 3-etasjes bygg C med kombinert formål - næring.

KMS_Jernbanegata_03_0_web.jpg

TIDSLINJE

2016 - 2018 Detaljregulering av området og forprosjektering.

2019 - 2020 Detaljprosjektering.

Q3 2020  Salgsstart – Boligblokk B (byggetrinn 1).

 

2020 Forventet byggestart.

Q2 2022 Forventet overdragelse av leilighetene boligblokk B. Forutsatt 60% antall enheter solgt i 2020.

Byggestart er avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justering i fremtiden for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Se øvrige detaljer i prospektet.

KMS_Jernbanegata_04_3_web.jpg