KMS Arkitekter AS er engasjert av Fram 10 AS for å gjennomføre detaljregulering av området i Jernbanegata og prosjektere boligbebyggelse.

KMS Arkitekter AS er et kontor som fokuserer på utvikling og nytenkning. Firma arbeider med et bredt spekter av oppgaver – fra enebolig til store boligkompleks, kultur, industri og undervisningsbygg. KMS er perfekt samarbeidspartner for å realisere boligprosjekt – fra skisse til ferdig bygg.

Kontoret ansetter 10 personer og har sentral godkjenning: ansvarlig søker og prosjekterende for bygninger og installasjoner, Tiltaksklasse 3.

Arkitekter.jpg